Aeroportda ish faoliyati

Staff

   «Navoiy» xalqaro aeroporti O‘zbekiston va Markaziy Osiyoda katta istiqbolga ega, tez rivojlanayotgan mamlakat infratuzilmalaridan biridir. Aeroportdagi bizning asosiy ish faoliyatimiz yuk ortish va tushirish biznesi bo‘lsada, uning boshlang‘ich bosqichlarida, biz  turli sohalarda ko‘p ishchi o‘rinlari uchun malakali xodimlar topishga harakat qilmoqdamiz. Bundan tashqari, bizning biznes faoliyatimiz infratuzilmamizning miqdorini doimiy oshirishga va xizmatlarimiz darajasini oshirishga asoslanadi. Shunday qilib, yuqori darajadagi yetuk ishchilarni yo‘llash  bizning  strategiyamiz moddiylahstirilishi uchun asosiy yo‘limizdan biri  bo'lib hisoblanadi.

Shunday qilib, xodimlarimiz - bizning qimmatbaho boyligimiz hisoblanadilar. Biz yanada malakali insonlarni tanlamoqdamiz, bunda ish joyidagi xilma-xillik ahamiyatini tan olgan va mukofotlagan holda o'z vazifalarimizga yondashamiz. Biz kasbiy o‘sishni rivojlantirish, hamda o‘qitish yo‘li bilan bizning ishchi kuchimizni to‘la imkoniyatlarga ega bo‘lishini ishlab chiqmoqdamiz.

Biz tez moslashuvchi tez, hollarda zarur bo‘ladigan ish usullarini taklif etamiz. Biz raqobatbardosh darajadagi dam olish va homiladorlik ta’tillari/ ta’til nafaqalarini yillik huquqlarini taqdim etamiz. Biz shuningdek, zarur bo‘lganda va zarur joyda, mehnat faoliyatidagi uzilishlarni joylashtiramiz. Bundan tashqari, xodimlarga o‘z ishlari doirasidan chiqishni taklif etamiz va boshqa qiziqqan sohalarda ham qatnashib ko‘rishlari mumkin. Shaxsiy to‘lov va qo‘shilgan hissalar rag'batlantiriladi va ish natijalari bo‘yicha bonuslar hamda mukofotlashlar yo‘li bilan taqdirlanadi. Biz Sizga o‘zingizga katta mas’uliyatni olib, o‘zingizni kelajakda namuna qila olishingiz  uchun xohlagan  imkoniyatni bera olamiz.

«Navoiy» xalqaro aeroporti  kelajagi  Navoiyda, O‘zbekistonda  ish izlovchilar uchun  nomzodlar uchun kelajaklari yorqinligini ko‘rsatadi.

таркибий булинма лавозими сони талаблар алохида талаблар Разряд, коэф.
Маоши
1 2 3 4 5 6 7
1 Ходимларни бошкарув аппарати
(ХБА)
ишлаб чикариш буйича директор уринбосари 1
шт. бир
олий, авиация йуналиши беш кунлик иш куни, инглиз ва корейс тилларини билиш 85%от 112% от р.16
коэф. 14,055,
оклад 202 1431 сум
2 Ходимларни бошкарув аппарати
(ХБА)
бош мухандис  1
шт. бир
олий, техника йуналиши беш кунлик иш куни, инглиз, узбек ва рус  тилларини билиш  р.12
коэф. 10,185,
оклад 130 7890 сум
3 Ходимларни бошкарув аппарати
(ХБА)
СМТ мухандиси 1
шт. бир
олий, техника йуналиши беш кунлик иш куни, инглиз, узбек ва рус  тилларини билиш  р.6
коэф. 6,15,
оклад 921 116 сум
4 ишлаб чикариш диспетчерлик хизмати диспетчери (ИЧДХ) катта диспетчер 1
шт. бир
олий, авиация (ёки техника) йуналиши сменали иш куни, инглиз, узбек ва рус  тилларини билиш  р.6
коэф. 6,15,
оклад 921 116 сум
5 иссиклик ва санитария техник таъминоти хизмати (ИСТТХ) бошлик 1
шт. бир
олий, техника йуналиши беш кунлик иш куни, узбек ва рус  тилларини билиш р13, коеф.10,8
оклад 1 386 864 сум
6 Перронн-техниеска
бригадаси (ПТБ)
Авиация механиги 1
шт. бир
олий, авиация йуналиши сменали иш куни, инглиз, узбек ва рус  тилларини билиш р4 коэф 4,9455
оклад 740 712 сум
7 махсус транспорт ва таъмирлаш устахонаси хизмати (МТва ТУХ) хужалик мудири 1
шт. бир
урта-махсус маълумотли, иш тажрибасига эга беш кунлик иш куни, узбек ва рус  тилларини билиш в зависимости от кол-ва основных средств п подотчете
8 махсус транспорт ва таъмирлаш устахонаси хизмати (МТва ТУХ) бошлик уринбосари 1
шт. бир
олий, техника йуналиши, иш тажрибасига эга беш кунлик иш куни, узбек ва рус  тилларини билиш 85% от  р.14
коэф. 7,74,
оклад 993 919сум
9 махсус транспорт ва таъмирлаш устахонаси хизмати (МТва ТУХ) эксплуатации буйича механик 1
шт. бир
олий, техника йуналиши, иш тажрибасига эга беш кунлик иш куни   р.6
коэф. 6,15,
оклад 921 116 сум
10 Бухгалтерия бош бухгалтер уринбосари 1
шт. бир
олий, иктисодий маълумотли беш кунлик иш куни, узбек ва рус  тилларини билиш  р.6
коэф. 6,15,
оклад 921 116 сум
11 Ёнилги мойлаш материаллари хизмати (ЁММХ) ёкилги куювчи-бушатувчи 1
шт. бир
урта-махсус маълумотли  сменали иш куни  р3 коэф 4,497
оклад -673538сум
12 капитал курилиш ва ер усти иншоотларини таъмирлаш булими (Кква ЕУИТБ) техник назорат буйича мухандиси 1
шт. бир
олий, техника йуналиши, иш тажрибасига эга беш кунлик иш куни, узбек ва рус  тилларини билиш  р.6
коэф. 6,15,
оклад 921 116 сум
13 Харбийлашган курикчилик хизмати
(ХКХ) 
укчи 1,5
шт. бир
урта маълумотли сменали иш куни  р3 .коэф.4,497
оклад 673538сум
14 Юк ташишни ташкил килиш хизмати  (ЮТТКХ) ХК марказлаштириш буйича катта диспетчер 1
шт. бир
олий, техника йуналиши, иш тажрибасига эга сменали иш куни  р9. 110%  коэф.8,355
оклад 1376507сум
15 Ахборот технологиялари гурухи (АТГ) компьютер оператори 0,5
 шт. бир
урта-махсус маълумотли, иш тажрибасига эга беш кунлик иш куни  р3 коэф 4,497
оклад 673 538сум

 

Qo'shimcha ish o'rinlari mavjud.

Marhamat, bizning XIB bo‘limimiz yoki quyidagi elektron manzilga o‘zingiz haqidagi ma’lumotlarni jo‘natishingiz mumkin:

Теl:
(+99879) 53 93 432

Elektron pochta:
 orp.nvi@uzairways.com

 

Navoiy Sh, 16 Dekabr

Reysni qidirish

Топ рейтинг www.uz